1:1 session

Individuell session

Sessionen inleds i ett samtal. Jag lyssnar intuitivt och öppet. Det blir ett sätt för mig att kartlägga hur nästa session ska vara och hur vi går vidare framåt. Beroende på vad du önskar sessionerna ska leda till och som hjälper till att  stärka ditt välmående och utveckling.

Mitt sätt att jobba med tekniker och metoder som är baserat på kunskap kan hjälpa dig att frigöra stagnerad energi, balansera ditt nervsystem och hjälpa dig att komma i kontakt med kroppen, sinnet och själen. Bidra till personlig och andlig utveckling, som i sin tur hjälper till att skapa grund och stabilitet för att öka välmående. Samt stärka och öka din livsenergi.

Med många års erfarenhet, utbildningar och eget arbete har detta blivit och utvecklat mig till att jobba mer på ett intuitivt sätt.

Hur jag jobbar i en individuell session:

 • Intuitivt coachande samtal
 • Andlig vägledning
 •  Soul reading
 • Pranayama (andningsövningar)
 • Yoga och mjuka rörelser
 • Meditation
 • Chakra balansering
 • Healing + soundhealing
 • Taktilberöring
 • Shamanens verktyg
 • Dagboksskrivande

Individuellt program

 Är du redo för att utvecklas på ett djupare plan? Är du villig att börja jobba med dig själv och få gå djupare i din läkning? Programmet ger dig nycklar som kan öppna inre dörrar där du får komma i kontakt med ditt autentiska Jag.

Det blir början på en ny  inre resa där du väljer för dig själv

Det finns även möjlighet till att gå vidare med ett 8 veckors program.

Programmet har jag valt att kalla Jag vill Leva – transformativ resa. Läs mer om det.

Läs mer om det individuella programmet – Jag vill leva. 

Vill du vet mer om 1:1 sessionen?

Rulla till toppen