Medial & Andlig Vägledning
Intuitiv coaching

Andlig Vägledning

Livet på jorden kan uppfattas och vara tungt.
När vi får leva och komma i kontakt med andevärlden blir det en balans som bidrar till lätthet och kan kännas omhändertagande och tryggt. Mediala budskap kan lätta i allt det tunga. Vi kan känna mer klarhet och förståelse.
Andlig vägledning kan vara en vägvisare åt vilket håll vi ska ta i livet. Samtidigt ska vi inte glömma bort och leva här och nu med fötterna på jorden.

Intuitiv coaching och medial vägledning

Vi utgår från ett ämne som är viktigt och stort i livet just nu för dig. Du som klient hittar ett mål, en riktning dit du önskar komma. Som coach låter jag min intuition guida mig, öppnar upp och tar emot vägledning, bilder, budskap, kanalisering eller healing. förmedlas till dig som klient.

Samtalet är en kombination av coaching, medial och andlig vägledning

Såhär går det till

Intuitiv coaching Samtalet utgår ifrån ett ämne som är viktigt och stort i livet just nu. Du som klient hittar ett mål en riktning dit du önskar komma eller något som kan förändras eller förbättras. Jag som coach lyssnar, vägleder, låter budskap och bilder komma till mig och som jag förmedlar vidare till dig.
Anteckna gärna under samtalet.
Erbjudande köp 3 sessioner coaching och vägledning för 2400kr (ord.pris 2700kr
För att ta del av erbjudande maila info@holisticlife.nu

Andlig Vägledning Vid en session i andlig vägledning kan du ställa frågor eller få budskap till dig. Jag öppnar upp för vägledning och kanalisering. Du som klient kan välja vad vägledningen ska handla om, hälsa, relationer, arbetssituation eller livets väg. Healing av en händelse eller en situation.

Anteckna gärna men avstå från att spela in samtalet.

Klienters återkoppling