Behandlingar

Reiki Healing

Reiki healing är en japansk energimedicin som ger djupavslappning och bidrar till kroppens naturliga självläkning. Med Reiki så kan vi rena våra kroppar och skapa nytt fritt flöde som ger oss kraft och livsenergi. Tekniken är enkel men kraftfull och har sitt ursprung i Japan.
Rei – betyder andlig visdom (universiell) och Ki – livsenergi, som qi på kinesiska och prana på sanskrit.

Andlig vägledning

Vid en session i andlig vägledning kan du ställa frågor eller ta emot budskap, som kan komma genom guider, änglar eller samtal med din själ. Vi vet aldrig exakt vad andevärlden vill öppna upp för. 

Andlig vägledning är kraftfullt och mjukt på samma gång. Samtalet är utvecklande för oss och  kärleksfulla.

När vi kommer i kontakt med andevärlden uppstår en annan förståelse för livet. Nya perspektiv ges och livet blir mer intressant.

Intuitiv Coaching Medial vägledning

I samtalet utgår vi ifrån ett ämne som är viktigt och stort i livet just nu för dig. Det kan handla om livs situationer, relationer, hälsa och företagande.  Mina frågor till dig kan öppna upp för klarhet och medföra en djupare förståelse. Med hjälp av kraftfulla frågor, vägledning och intention. Healing kan även förekomma i samtalet.